Bell Schedules » 1st Grade Minimum Day 2023-2024

1st Grade Minimum Day 2023-2024

1st Grade Minimum Day 2023-2024
Description / Period Start Time End Time Length
Mustang Round Up 8:00 AM 8:10 AM 10 min
Instruction Time 8:10 AM 9:50 AM 100 min
Recess 9:50 AM 10:05 AM 15 min
Instruction Time 10:05 AM 11:30 AM 85 min
Dismissal Time 11:30 AM