Bell Schedules » 1st Grade

1st Grade

1st Grade Minimum Day Schedule: 8:00am - 11:30am
Description / Period Start Time End Time Length
Mustang Round Up 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Instruction 8:15 AM 10:30 AM 135 min
Recess 10:30 AM 10:50 AM 20 min
Lunch 10:50 AM 11:10 AM 20 min
Instruction 11:10 AM 1:15 PM 125 min
Rcess 1:15 PM 1:45 PM 30 min
Instruction 1:45 PM 3:00 PM 75 min